Friday, January 11, 2008

3 Golongan Pertama Masuk Syurga dan 3 Golongan Pertama Masuk NerakaAbu Hurairah ra. Berkata, Nabi SAW bersabda,


Maksudnya;

Telah ditunjukkan kepadaku tiga golongan pertama masuk syurga dan tiga golongan pertama masuk neraka. Adapun tiga golongan pertama masuk syurga ialah orang yang mati syahid, hamba sahaya yang taat kepada Allah walaupun dia sibuk sebagai hamba dan seorang fakir yang sopan yang tidak meminta-minta walaupun dia mempunyai anak isteri. Adapun ketiga orang pertama yang masuk neraka ialah raja atau pemerintah yang zalim, orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat dan seorang miskin yang bercakap besar (sombong).

1 comment:

CresceNet said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my site, it is about the CresceNet, I hope you enjoy. The address is http://www.provedorcrescenet.com . A hug.