Monday, February 25, 2008

10 Kehormatan Orang Yang Zahid


Seorang alim pernah berkata, kehormatan seorang yang zahid itu ada sepuluh;

1. Memusuhi syaitan dianggap suatu kewajipan.
2. Tidak berbuat sesuatu kecuali dengan dalil yang dipertahankan di hari kiamat.
3. Sentiasa bersiap sedia menghadapi kematian.
4. Mereka mencintai dan membenci kerana Allah
5. Mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar.
6. Mereka selalu memerhatikan dan memikirkan apa yang Allah jadikan.
7. Mereka menjaga hati dan fikiran sehingga jangan sampai memikirkan perkara yang tidak diredhai oleh Allah.
8. Sentiasa bimbang pembalasan Allah terhadap sesuatu pekerjaan.
9. Tidak berputus asa terhadap rahmat Allah.
10. Tidak gembira kerana mendapat dunia dan tidak susah jika tidak mendapat bahagian di dunia.

No comments: