Friday, June 27, 2008

4 Perkara Yang Tidak Diketahui Kadarnya


Hatim Azzahid berkata: 4 perkara yang tidak diketahui kadarnya melainkan oleh 4 perkara:-
1) Muda tidak diketahui melainkan oleh orang tua.

2) Kesejahteraan (kedamaian) tidak diketahui kadarnya melainkan oleh orang yang terkena bala.
3) Kesihatan tidak diketahui kadarnya melainkan oleh orang yang sakit.

4) Hidup tidak diketahui kadarnya melainkan oleh orang yang telah mati.

No comments: