Saturday, June 07, 2008

Agenda Jahat Yahudi Musnahkan Islam


The new AMERICAN Quran: a dangerous trick
The 21st Century Quran

Antara laman wev yang digunakan dengan niat memburukkan Islam termasuk maklumat berhubung hadis dan Al-Quran serta tersebar kini secara meluas ialah www.answeringislam.org, www.aboutislam.com, www.thequran.com dan www.allahassurance.com

Kegiatan jahad Yahudi turut dikesan melalui pengedaran The 21st Century Quran setebal 366 halaman dalam versi bahasa Arab dan Inggeris kepada kanak-kanak dibeberapa sekolah persendirian Inggeris di Kuwait.

Kitab baru ini mengandungi 77 surah seperti al-Fatihah, al-Jana dan al-Injil, tidak dimulai dengan Bismillah tetapi ayat panjang merangkumi tiga kepercayaan Kristian yang dilakukan dengan niat mengelirukan umat Islam apalagi di kalangan mualaf.

Selain itu, ia menentang banyak ajaran Islam seperti mempunyai isteri lebih daripada seorang dianggap sebagai berzina dan penceraian tidak dibenarkan dalam Islam, manakala Jihad pula ditakrifkan haram dengan beberapa bahagian menghina Allah SWT secara langsung.

1 comment:

free online lotto said...

To the owner of this blog, how far youve come?You were a great blogger.