Wednesday, June 11, 2008

TANDA-TANDA ORANG MUNAFIK


Dalam Kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Ada tiga hal, yang jika ketiganya ada pada seseorang, maka ia seorang munafik murni (tulen). Dan barangsiapa yang pada dirinya terdapat salah satu dari ketiganya, maka pada dirinya itu terdapat satu sifat kemunafikan sehingga ia meninggalkannya. Iaitu orang yang apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji tidak menepati, dan apabila diberi kepercayaan berkhianat.” (Mutatafaqun ‘alaih)

No comments: