Wednesday, July 30, 2008

Pencuri Paling Buruk


"Pencuri yang paling buruk ialah pencuri yang melakukan pencurian dalam solat. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana mencuri dalam solat? Sabdanya: Iaitu tidak menyempurnakan ruku' dan sujud."
(HR Ibnu Syaibah, Tabrani dan Hakim. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi)

Rasulullah SAW telah memperingatkan orang-orang yang tidak sempurna rukuknya dengan ancaman yang keras:
"Beliau pernah melihat orang rukuk dengan tidak sempurna dan sujud seperti mematuk, lalu bersabda: Kalau orang ini mati dalam keadaan seperti itu, ia mati diluar agama Muhammad, ia sujud seperti burung gagak mematuk makanan, sebagaimana orang ruku' tidak sempurna dan sujud dengan cepat seperti orang kelaparan makan sebiji atau dua biji kurma yang tiada mengenyangkan."
(HR. Abu Ya'ala, Al-Ajiri, Baihaqi, Tabrani, Ad-Dhiya', dan Ibnu Asakir dengan sanad hasan dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah)

Oleh itu....
"Sempurnakanlah ruku' dan sujud kamu sekalian."
(HR. Bukhari dan Muslim)

"Apabila baginda ruku' baginda meluruskan dan meratakan punggungnya. Sehingga jika air dituangkan di atas punggungnya, air tersebut tidak akan bergerak."
(HR. Bukhari dan Baihaqi dengan sanad sahih.
HR. Abdullah bin Ahmad, Tabrani dan Ibnu Majah)

"Jika kamu ruku' letakkanlah kedua tanganmu pada kedua lututmu dan luruskanlah punggungmu serta tekankanlah tanganmu untuk ruku'. "
(HR. Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih)

Rasulullah SAW bersabda:-
"Shalatlah kalian, sebagaimana kalian melihat aku shalat."
(HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad)

Wednesday, July 23, 2008

Amaran Terhadap Orang Yang Menyembunyikan Ilmu


"Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri al-Kitab (Taurat dan Injil) mengenalnya (Nabi Muhammad) seperti mereka mengenalnya anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui."
(Al-Baqarah :146)

Abu Hurairah r.a. memberitakan bahawa Rasulullah SAW bersabda: "Sesiapa yang ditanyakan tentang suatu ilmu yang telah dipelajarinya, tiba-tiba dia menyembunyikannya, maka dia akan dikekangkan di hari kiamat dengan kekang (pasung mulut) daripada api neraka."
Hadis Sahih Riwayat Imam Ahmad, at-Tirmizi,
Abu Daud dan Ibnu Majah

Monday, July 21, 2008

Doa Perlindungan Dari Ilmu Yang Tidak Bermanfaat


Zaid bin Arqam r.a. memberitakan Rasulullah SAW selalu memohon:
"Wahai Allah, sesungguhnya saya memohon perlindungan engkau daripada sifat lemah dan malas, daripada sifat penakut dan bakhil, daripada sifat uzur sebab sangat tua dan daripada seksaan kubur."

"Wahai Allah, kurniakanlah ketakwaan kepada jiwa saya dan bersihkanlah dia, kerana Engkaulah sebaik-baik orang yang dapat membersihkannya. Engkau adalah Penjaga dan Tuannya."


"Wahai Allah, sesungguhnya saya memohon perlindungan Engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat, perlindungan daripada hati yang tidak khusyuk, daripada nafsu yang tidak pernah merasa kenyang dan perlindungan daripada doa yang tidak diperkenankan."
(Riwayat Imam Muslim)

Thursday, July 17, 2008

Sabar Atas Musibah


Manusia diuji oleh Allah SWT dengan pelbagai ujian dan musibah. Tidak ada senjata yang mampu untuk melawan kesedihan dan kegelisahan kecuali dengan senjata sabar, mengembalikan semuanya kepada Allah SWT kerana setiap kejadian yang menimpa kita pasti membawa pelbagai hikmah yang tersembunyi.

Firman Allah SWT:
"Dan sungguh akan Kami berikan cubaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar."
(Al-Baqarah: 155)

Firman Allah SWT:
"Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."
(Al-Insyirah: 5-6)

"Barang siapa yang mampu menghadapi segala ujian dengan penuh kesabaran, redha atas ketentuan Allah SWT, bersyukur atas segala kurnian-Nya maka Allah SWT akan membukakan baginya segala rahsia disebalik semua ujian dan musibah yang menimpanya."
-Unasl Masjun wawahatul Makhzun-karya Shafiyuddin Al-Halaby-

Firman Allah SWT:
"(iaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."
(Al-Baqarah: 156-157)

Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan bahawa Ummu Salamah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:- "Tidaklah seorang hamba ditimpa musibah, lalu ia mengucapkan innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'un. (Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya,) melainkan Allah akan memberikan pahala kepadanya dalam musibah itu dan memberikan ganti kepadanya dengan yang lebih baik darinya." Kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, maka aku ucapkan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kepadaku, maka Allah SWT memberikan ganti kepadaku yang lebih baik dari Abu Salamah, iaitu Rasulullah SAW.
(HR. Muslim)

Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: "Jika kamu terkena sesuatu maka janganlah kamu mengucapkan 'andaikan aku melakukan ini, maka akan menghasilkan ini dan itu' tapi ucapkan kalimat 'semuanya sesuai dengan ketetapan Allah, jika Allah SWT menghendaki maka Allah akan mewujudkankannya' kerana kata 'jika' itu pembuka perbuatan syaitan.
Riwayat Muslim (4/2052), Ibnu Majah (79) dari jalur Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Al-'Araj dari Abu Hurairah.

3 Ikatan Syaitan"Rasulullah SAW bersabda dengan maksud: "Syaitan mengikat ubun-ubun salah satu dari kamu di saat dia sedang tidur dengan tiga ikatan, yang telah ditempatkan padanya tiap ikatan: 'kamu sedang dalam malam yang panjang untuk itu tidurlah', jika ia bangun lalu menyebut Allah SWT maka ia telah melepaskan satu ikatan, jika ia berwuduk maka satu ikatan lagi terlepas darinya, dan jika ia mendirikan solat maka ikatan yang satunya pun terlepas sehingga ia menjadi giat dan merasa senang, jika ia tidak melepaskan ikatan itu maka ia merasa malas."

Imam Bukhari (1/355), Abu Daud (1306), melalui Imam Malik dari Abu Zanad dari Al-a'raj dan melalui riwayat Abu Hurairah.

Wednesday, July 16, 2008

Doa Agar Beroleh Pasangan Dan Anak-Anak Yang Baik


"Wahai Tuhan kami, berilah kami isteri-isteri dan zuriat-zuriat keturunan kami, perkara-perkara yang menyukakan hati kami melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan kepada orang-orang yang (mahu) bertaqwa."

Surah al-Furqan ayat 74

Buat TataPan


"Jika sekiranya ada orang yang mengerjakan ibadah seperti beribadahnya malaikat tapi tanpa ilmu, orang itu termasuk dalam golongan orang yang rugi, kerana hasilnya hanya lelah dan payah sedangkan pahalanya hampa belaka. Kerana itu, bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan, kerana jika tidak demikian, engkau akan berada dalam bahaya kesesatan."

-Imam Ghazali

Sunday, July 13, 2008

Dasar-Dasar Islam


Umar bin al-Khattab r.a menceritakan: "Pada suatu hari di kala kami (para sahabat) sedang duduk di samping Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba masuklah ke majlis (majlis ilmu) kami seorang lelaki yang pakaiannya amat putih, rambutnya sangat hitam, tiadalah kelihatan bekas berjalan dan tiadalah dia dikenali oleh seseorang pun melainkan kami.

Sehinggalah dia duduk berhadap dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia mengenakan dua lututnya kepada dua lutut Nabi dan dia meletakkan dua telapak tangannya ke atas dua peha Nabi Muhammad SAW lalu berkata:-


"Wahai Muhammad, beritakanlah kepada saya tentang (dasar) Islam."

Maka Rasulullah SAW bersabda:- "Islam itu ialah engkau mengaku bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Dan hendaklah engkau tetap sembahyang, engkau mengeluarkan zakat, engkau berpuasa Ramadhan dan engkau berhaji ke Baitullah bila engkau mampu pergi ke sana."


Setelah mendengar kata-kata Rasulullah SAW, maka dia pun berkata:- "Benarlah tuan."

Kami berasa heran kerana dia yang bertanya dan dia juga yang membenarkannya.

Dia berkata lagi:- "Beritakanlah kepadaku (dasar) iman."


Rasulullah SAW bersabda:- "Hendaklah engkau beriman (yakin) kepada Allah. para Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya dan Hari Akhirat dan hendaklah engkau mengimani Qadar baiknya dan buruknya."


Setelah mendengar kata-kata Rasulullah SAW lalu dia pun berkata:- "Benarlah tuan!"


Dia berkata lagi: "Maka beritakanlah mengenai ihsan."

Maka Rasulullah SAW pun bersabda:- "Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Dia (berada di hadapan engkau) dan seandainya engkau tidak melihatNya, maka sesungguhnya Dia tetap melihat engkau."

Seterusnya lelaki itu berkata:- "Maka beritakanlah pula menganai (kedatangan kiamat)."


Rasulullah SAW menjawab:- "Tiadalah orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya."


Dia berkata lagi:- "Maka beritakanlah kepadaku tanda-tandanya."

Lalu Rasulullah SAW bersabda:- "Ialah apabila hamba perempuan melahirkan tuannya dan engkau melihat (orang hina) yang berkaki ayam, bertelanjang (melarat) mengembala kambing (menjadi kaya dan mewah) dan berlumba-lumba dalam (meninggikan) bangunan (pembangunan)."


Kemudian lelaki itu pun pergilah, maka Rasulullah diam sejenak. Kemudian beliau bertanya: "Wahai Umar, tahukah engkau, siapa yang bertanya tadi?"


Saya menjawab:- Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu."

Maka Rasulullah SAW menyambung:- "Maka sesungguhnya dia ialah Jibril, dia datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu."

(Riwayat Muslim)

Hilangkan 5 Perkara & Tanamkan 5 Perkara


"Janganlah kamu duduk di samping orang yang berilmu kecuali ia mengajak kamu menghilangkan lima perkara dan menanamkan lima perkara :-
1. Menghilangkan keraguan dan menanamkan keyakinan.
2. Menghilangkan riyak, menanamkan keikhlasan.

3. Menghilangkan cinta dunia, menanamkan zuhud.
4. Menghilangkan sifat sombong, menanamkan sifat rendah diri.

5. Menghilangkan permusuhan, menanamkan persahabatan.
(Abu Nu'man)

Friday, July 11, 2008

iLMu...
"Biar saat orang lain dalam kegelapan, terpesona atau cemas melihat sesuatu kejadian, bagi orang bijaksana hanya diterima dengan senyuman, sebab dengan ilmunya ia mengetahui bahawasanya hal yang begitu mulanya, pasti begini akhirnya."
(Hukamak)

"Tuntutlah imu, tapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah tetapi tidak boleh melupakan ilmu."
(Hasan Basri)

"Ilmu itu Nur (cahaya), sedang nur Allah terhalang kepada pelaku maksiat."
(Imam As-Syafie)

"Tuntutlah ilmu daripada buaian hingga ke liang lahad."
(Hukamak)

"Ilmu adalah sebaik-baik pusaka."
(Ali bin Abu Talib)


"Ilmu orang munafik terletak pada lidahnya dan ilmu orang mukmin terletak pada amalnya."
(Cendekiawan)

Saturday, July 05, 2008

Ucapan Paling Baik
Dalam Shahih Muslim diriwayatkan hadits dari Abu Dzar r.a.: “Bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya, ‘Ucapan apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, “Iaitu apa yang dipilih oleh Allah bagi para malaikat-Nya; ‘Maha suci Allah, segala puji bagi-Nya (Subhanallah wabihamdihi).’”

Jenis-Jenis Hati...


Imam Ahmad rahimahullahu meriwayatkan, dari Abu Sa’id, ia menceritakan, Rasulullah SAW bersabda: “Hati itu ada empat macam; hati yang bersih yang di dalamnya terdapat semacam pelita yang bersinar, hati yang tertutup lagi terikat, hati yang berbalik, dan hati yang berlapis. Hati yang bersih itu adalah hati orang mukmin, dan pelita yang ada di dalamnya itu adalah cahayanya. Hati yang tertutup adalah hati orang kafir. Hati yang berbalik adalah hati orang munafik murni (tulen), ia mengetahui Islam lalu ingkar. Sedangkan hati yang berlapis adalah hati orang yang di dalamnya terdapat iman dan kemunafikan. Perumpamaan iman di dalam hati itu adalah seperti sayur-sayuran yang disiram air bersih. Sedangkan perumpamaan kemunafikan dalam hati adalah seperti luka yang dilumuri nanah dan darah. Mana di antara keduanya (iman dan kemunafikan) yang mengalahkan yang lainnya, maka dialah yang mendominasi.”
(Isnad hadits ini jayyid hasan).

Thursday, July 03, 2008

Balasan Meninggalkan Solat


Diriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah S.A.W sedang duduk bersama para sahabat, kemudian datang pemuda Arab masuk ke dalam masjid dengan menangis. Apabila Rasulullah S.A.W melihat pemuda itu menangis maka baginda pun berkata, "Wahai orang muda kenapa kamu menangis?"

Maka berkata orang muda itu, "Ya Rasulullah S.A.W, ayah saya telah meninggal dunia dan tidak ada kain kafan dan tidak ada orang yang hendak memandikannya." Lalu Rasulullah S.A.W memerintahkan Abu Bakar r.a.dan Umar r.a. ikut orang muda itu untuk melihat masalahnya. Setelah mengikut orang itu, maka Abu Bakar r.a dan Umar r.a. mendapati ayah orang muda itu telah bertukar rupa menjadi babi hitam, maka mereka pun kembali dan memberitahu kepada Rasulullah S.A.W, "Ya Rasulullah S.A.W, kami lihat mayat ayah orang ini bertukar menjadi babi hutan yang hitam."

Kemudian Rasulullah S.A.W dan para sahabat pun pergi ke rumah orang muda dan baginda pun berdoa kepada Allah S.W.T, kemudian mayat itu pun bertukar kepada bentuk manusia semula. Lalu Rasulullah S.A.W dan para sahabat menyembahyangkan mayat tersebut. Apabila mayat itu hendak dikebumikan, maka sekali lagi mayat itu berubah menjadi seperti babi hutan yang hitam, maka Rasulullah S.A.W pun bertanya kepada pemuda itu, "Wahai orang muda, apakah yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dulu?"

Berkata orang muda itu, "Sebenarnya ayahku ini tidak mahu mengerjakan solat." Kemudian Rasulullah S.A.W bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sembahyang. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah S.W.T seperti babi hutan yang hitam."

Di zaman Abu Bakar r.a ada seorang lelaki yang meninggal dunia dan sewaktu mereka menyembahyanginya tiba-tiba kain kafan itu bergerak. Apabila mereka membuka kain kafan itu mereka melihat ada seekor ular sedang membelit leher mayat tersebut serta memakan daging dan menghisap darah mayat. Lalu mereka cuba membunuh ular itu.

Lalu para sahabat bertanya, "Apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh mayat ini?" Berkata ular, "Dia telah melakukan tiga kesalahan, diantaranya:-

1. Apabila dia mendengar azan, dia tidak mahu datang untuk solat berjamaah.

2. Dia tidak mahu keluarkan zakat hartanya.

3. Dia tidak mahu mendengar nasihat para ulama.

Maka inilah balasannya.

Wednesday, July 02, 2008

HUKUM ALLAH MEMANG YANG TERBAIK


Dalam satu kuliah subuh di Seksyen 24, Shah Alam yang disampaikan oleh Dr. Rani, seorang penceramah bebas.

Antara isi kandungannya: Bekas Presiden Indonesia, Sukarno pernah mengatakan bahawa pada zaman sekarang kita tidak perlu lagi menyamak apabila terkena najis Mughallazah tetapi sekadar menggunakan sabun seperti Fab, Breeze dll.
Pendapat beliau ini ditentang oleh ulama-ulama Indonesia pada waktu itu.

Ulama-ulama tersebut mencabar Presiden Indonesia untuk menjalankan satu eksperimen untuk membuktikan mana yang lebih relevan, penggunaan sabun atau kaedah samak (cara Islam).
Maka dengan itu satu eksperimen dijalankan di mana dua benda diberi untuk dijilat oleh anjing. Satu daripadanya dicuci dengan sabun dan yang satu lagi dibersihkan dengan menyamak menggunakan tanah.

Selepas itu kedua-dua benda tadi diperiksa dibawah 'electron microscope'. Keputusannya didapati bahawa bagi bahan ujian yang dibasuh dengan menggunakan sabun masih lagi kelihatan kuman yang berpunca dari anjing tetapi untuk bahan yang dibersihkan dengan kaedah samak, bahan itu tidak lagi terdapat kuman yang sama.


Jadi disini menunjukkan bahawa Allah SWT memang Maha Mengetahui tentang sesuatu kejadian itu dan memberi petunjuk kepada umat manusia sebagai keselamatan hidup di dunia dan seterusnya membawa sampai ke akhirat.


Semoga contoh ini memberi iktibar dan dijadikan panduan untuk lain-lain amalan hidup kita seharian. Wallahualam.

TIGA MUSUH MANUSIA


TIGA MUSUH MANUSIA: DUNIA, SYAITAN DAN NAFSUNYA

Berkata Yahya bin Muaz al-Razi: "Musuh manusia itu ada tiga iaitu dunianya, syaitannya dan nafsunya. Berlindunglah daripada dunia dengan berzuhud (menjauhkan diri daripada keduniaan), berlindung daripada syaitan dengan melawan kehendaknya dan berlindunglah daripada nafsu dengan meninggalkan syahwat."

Beliau juga berkata: "Perangi nafsu dengan empat pedang riadhah (latihan jiwa) iaitu makan sekadar untuk menguatkan badan, bicara seperlunya, mengurangi tidur dan menahan cercaan orang lain."

Menurutnya dengan sedikit makan, syahwat untuk melakukan perbuatan hina dan mungkar akan luput, bercakap yang seperlunya akan menghindarkan segala bencana dan bersabar menahan cercaan orang akan memudahkan tercapai cita-cita.

Berkata Abu Yahya al-Warraq: "Barang siapa merelakan anggota-anggotanya dipengaruhi syahwat bermakna dia telah menanam pohon penyesalan di hatinya."

Jaafar bin Humaid pula berkata: "Para ulama telah bersepakat bahawa kenikmatan di akhirat tidak akan tercapai kecuali dengan meninggalkan kenikmatan di dunia."

Wuhaib Ibnul-Ward berkata: "Barang siapa lebih menyintai syahwat di dunia, maka hendaklah ia bersedia menuju kehinaan."