Wednesday, July 23, 2008

Amaran Terhadap Orang Yang Menyembunyikan Ilmu


"Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri al-Kitab (Taurat dan Injil) mengenalnya (Nabi Muhammad) seperti mereka mengenalnya anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui."
(Al-Baqarah :146)

Abu Hurairah r.a. memberitakan bahawa Rasulullah SAW bersabda: "Sesiapa yang ditanyakan tentang suatu ilmu yang telah dipelajarinya, tiba-tiba dia menyembunyikannya, maka dia akan dikekangkan di hari kiamat dengan kekang (pasung mulut) daripada api neraka."
Hadis Sahih Riwayat Imam Ahmad, at-Tirmizi,
Abu Daud dan Ibnu Majah

No comments: