Thursday, July 17, 2008

3 Ikatan Syaitan"Rasulullah SAW bersabda dengan maksud: "Syaitan mengikat ubun-ubun salah satu dari kamu di saat dia sedang tidur dengan tiga ikatan, yang telah ditempatkan padanya tiap ikatan: 'kamu sedang dalam malam yang panjang untuk itu tidurlah', jika ia bangun lalu menyebut Allah SWT maka ia telah melepaskan satu ikatan, jika ia berwuduk maka satu ikatan lagi terlepas darinya, dan jika ia mendirikan solat maka ikatan yang satunya pun terlepas sehingga ia menjadi giat dan merasa senang, jika ia tidak melepaskan ikatan itu maka ia merasa malas."

Imam Bukhari (1/355), Abu Daud (1306), melalui Imam Malik dari Abu Zanad dari Al-a'raj dan melalui riwayat Abu Hurairah.

1 comment:

Anonymous said...

thanks atas hadisnya..