Wednesday, July 16, 2008

Buat TataPan


"Jika sekiranya ada orang yang mengerjakan ibadah seperti beribadahnya malaikat tapi tanpa ilmu, orang itu termasuk dalam golongan orang yang rugi, kerana hasilnya hanya lelah dan payah sedangkan pahalanya hampa belaka. Kerana itu, bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan, kerana jika tidak demikian, engkau akan berada dalam bahaya kesesatan."

-Imam Ghazali

No comments: