Saturday, July 05, 2008

Ucapan Paling Baik
Dalam Shahih Muslim diriwayatkan hadits dari Abu Dzar r.a.: “Bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya, ‘Ucapan apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, “Iaitu apa yang dipilih oleh Allah bagi para malaikat-Nya; ‘Maha suci Allah, segala puji bagi-Nya (Subhanallah wabihamdihi).’”

No comments: