Sunday, September 14, 2008

Berbakti Kepada Ibu Bapa


Daripada Abu Hurairah r.a., dia berkata:
"Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya: 'Ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak saya hormati?'

Rasulullah SAW menjawab: "Ibumu."

Orang tersebut bertanya lagi: "Lalu siapa?"

Rasulullah SAW menjawab: "Ibumu."

Orang itu bertanya lagi: "Setelah itu siapa?"
Rasulullah SAW menjawab: "Ibumu."

Orang tersebut bertanya lagi: "Kemudian siapa?"
Akhirnya Rasulullah SAW menjawab: "Kemudian ayahmu."
(Hadis Shahih Muslim)

No comments: