Friday, October 31, 2008

Kamu Adalah Pemimpin!


Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:
"Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya mengenai kepimpinannya. Imam (Ketua Negara) adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepimpinannya, Suami (bapa) adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepimpinannya, Wanita pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya mengenai kepimpinannya, Orang Gaji adalah pemimpin kepada harta benda yang diamanahkan kepadanya dan dia akan ditanya mengenai kepimpinannya. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepimpinan kamu".
(Hadis Riwayat al-Bukhari, Muslim,
Abu Daud, al-Tirmizi dan Ahmad)

Monday, October 27, 2008

Menjauhi Perkataan Dusta


Di antara sifat-sifat terpuji seorang muslim ialah bahawa ia selalu menjauhkan diri dari perkataan dusta yang sangat dilarang dalam Islam.

Firman Allah SWT yang bermaksud:
"Dan hendaklah kalian menjauhi perkataan-perkataan dusta."
(Al-Hajj:30)

"Dan orang-orang yang tidak memberikan saksi palsu, dan apabila bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka melaluinya dengan menjaga kehormatan dirinya."
(Al-Furqan:72)

Secara lebih tegas Rasulullah SAW menganggap saksi dusta sebagai dosa besar setelah syirik (menyekutukan Allah) dan derhaka terhadap kedua ibu bapa. Diriwayatkan:
"Rasulullah SAW ketika melewati dua kuburan, maka baginda bersabda: kedua orang ini mendapat seksaan besar; yang satu adalah tukang adu domba, sedang lainnya tidak tuntas dalam kencingnya...."
(HR. Asy-Syaikhan)

Wednesday, October 22, 2008

Menguap Dalam Solat


"Nabi SAW melarang menguap dalam solat dan baginda bersabda: Hendaklah ia menahan dengan tangannya pada mulutnya kerana syaitan mentertawakannya."
(HR. Al-Hakim, At-Tirmidzi)

Diceritakan kepada kami oleh Harun bin Hatim Al-Kufi, diceritakan kepada kami oleh Idris, dari Ajlaan, dari Abi Haaziim, dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Apabila seseorang dari kamu menguap dalam solatnya, hendaklah ia mengucapkan : Subhanallah."

Ia disuruh mengucapkan tasbih (Subhanallah) dan tidak disuruh mengucapkan tahlil, takbir dan tahmid. Ini adalah kerana awal kata ini adalah "Siin" dari perkataan "Subhanallah". Apabila engkau mengucapkan dan engkau rapatkan kedua bibirmu, kalah syaitan dan lenyaplah kekuasaannya.

Apabila engkau bertahlil atau bertakbir atau bertahmid, maka awal katanya terbuka, iatu "alif dan laam." Jika ia mengucapkan dalam keadaan terbuka, syaitan pun mendapat jalan untuk memasukinya.

Wallahualam.

Monday, October 20, 2008

Rendah Hati


"Tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, kecuali Allah akan mengangkat darjatnya."
(HR. Muslim)

"Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawaduk, sehingga setiap kamu tidak angkuh terhadap yang lain, dan tidak saling menindas."
(HR. Muslim)

Suatu ketika Tamin bin Usaid berkunjung ke Madinah, hendak bertanya masalah hukum syariat. Dia dengan mudah dapat berhadapan langsung dengan Rasulullah SAW tanpa hijab apapun, padahal baginda adalah orang yang sangat tinggi kedudukannya, pemimpin pertama Daulah Islamiyah. Ketika itu baginda tengah berkhutbah di atas mimbar. Lalu orang itu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah SAW dan baginda menyambutnya dengan muka manis, rendah hati serta menjawab dengan sabar segala pertanyaan yang diajukan.

Di suatu ketika, Rasulullah SAW mengatakan:
"Andaikan aku diundang dengan suguhan kaki kambing aku akan memenuhinya, dan andaikan aku diberi hadiah kaki kambing pasti aku akan menerimanya."
(HR. Bukhari)

Tanda Kejayaan dan Kecemerlangan


"Sebahagian tanda kejayaan pada (segala) kesudahan (ketaatan kepada Allah) ialah kembali kepada Allah pada semua permulaan (di dalam menjalani sesuatu amal).
(Kalam Hikmah,
al-Imam Ibnu Athaillah al-Iskandari)

"Barangsiapa yang kenyangnya dengan sebab makanan, ia akan sentiasa lapar. Barangsiapa yang kayanya dengan sebab harta, ia senantiasa fakir. Barangsiapa tujuannya selain Allah, pada mencapai keperluannya, ia senantiasa diharamkan (dari maksudnya), barangsiapa yang mengharapkan pertolongan selain Allah pada pekerjaan yang dihadapinya, maka ia senantiasa akan hina-dina."
(Kata-Kata Ahli Tasawuf,
al-Nahajjury)


"Barangsiapa yang cemerlang permulaannya, maka cemerlang (pula) pada penghabisan."
(Kalam Hikmah,
al-Imam Ibnu Athaillah al-Iskandari)


"Barangsiapa cemerlang pada permulaan sesuatu yang ia kerjakan, yakni segala waktunya tidak terbuang, tetapi dipenuhinya dengan ibadat dan taat, serta semua perhatiannya diarahkan untuk itu, maka hasil daripadanya ia akan mendapat kecemerlangan pula pada penghabisannya. Ia akan mendapat limpahan Nur, ilmu ladunni (ilmu secara langsung) dari Allah SWT. Segala sesuatu yang menghambat antara dia dengan Allah akan hilang sehingga timbullah hubungan yang suci, yang penuh dengan rasa cinta dan asyik antara dia sebagai hamba Allah dengan Allah SWT. Tetapi apabila ia melaksanakan amal ibadatnya dengan tidak serius, di mana seluruh perhatiannya tidak tertumpah pada apa yang dikerjakannya, maka tujuan terakhir seperti tersebut tidak akan diperolehinya bahkan pula jauh dari apa yang dicita-citakannya. Walaupun berhasil, maka hasilnya tidak akan sempurna. Dengan kata lain, tidak mendapat "keuntungan", tetapi untungnya hanya sekadar balik modal."
(Syarah Ibnu 'Ibaad,
Syeikhul Islam Abdullah Syarqawy
)

Kesabaran


"Katakanlah (wahai Muhammad, akan firmanku ini, kepada orang-orang yang berakal sempurna itu): "Wahai hamba-hambaKu yang beriman! Bertakwalah kepada Tuhan kamu. (Ingatlah) orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan (yang sebenar di akhirat) dan (ingatlah) bumi Allah ini luas (untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas). Hanya sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira."
(Surah al-Zumar:10)

"Sabar melihat pada iman adalah laksana status kepala melihat pada tubuh. Tidak ada ertinya tubuh bagi orang yang tidak ada kepala, dan tidak ada ertinya iman bagi orang yang tidak ada sabar baginya."
(Sayyidina Ali)

Khalifah Umar bin Khatab r.a. berkata kepada seorang lelaki:
"Jika kamu bersabar, maka hukum Allah tetap berjalan, sedangkan kamu mendapat pahala. Akan tetapi jika kamu mengeluh dan merungut maka ketentuan Allah juga tetap berjalan dan kamu mendapat dosa."

Friday, October 17, 2008

Cinta Manusia


Abu Turabi r.a. mengingatkan tentang dunia ini dengan katanya: "Wahai manusia, kamu mencintai tiga perkara, akan tetapi perkara tersebut bukan milikmu, iaitu: Kamu mencintai diri, akan tetapi ianya adalah milik hawa nafsumu. Kamu mencintai roh, namun ia adalah milik Allah SWT. Dan kamu mencintai harta benda sedangkan ia adalah milik ahli waris. Dan kamu mencari dua perkara yang tidak akan kamu dapat di dunia ini, iaitu berehat dan kebahagiaan, keduanya hanya terdapat di syurga."

Thursday, October 16, 2008

Larangan Berputus Asa


"Apabila tertimpa pada dirimu suatu dosa, maka janganlah dosa itu menjadi sebab bagimu berputus-asa untuk menghasilkan istiqamah di sisi Tuhanmu. Kerana yang demikian itu kadang-kadang sebagai dosa terakhir yang ditakdirkan oleh Allah ke atasmu."
(Kalam Hikmah Ibnu Athaillah al-Iskandari)

"Katakanlah! Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun dan Maha Penyayang."
(Surah al-Hijr:56)

"Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir."
(Surah Yusuf:87)

"...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri."
(Surah al-Baqarah:222)


Seseorang dapat terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa melalui tiga perkara sepertimana berikut:-

1. Rajin dan istiqamah dalam bertaubat kepada Allah, yakni berterusan mengerjakan taubat pada setiap waktu. Misalnya setiap malam hari sesudah sembahyang Isya', atau setiap hari sesudah sembahyang Subuh. Sama ada telah melakukan dosa atau tidak, hendaknya seseorang bertaubat dari Allah dan memohonkan keampunanNya. Ini adalah salah satu cara menghindarkan diri daripada dosa.

2. Secara langsung dari Allah, dengan kehendakNya seseorang dapat terhindar dari segala dosa iu, mungkin dengan cara mematikan hamba tersebut sebelum ia terjebak dalam perbuatan dosa itu.

3. Dengan cara adanya berbagai rintangan. Maksudnya seseorang itu tidak sampai terjerumus kepada perbuatan maksiat kerana adanya pelbagai halangan atau rintangan yang menyebabkan ia terhindar dari dosa.


(Syarah Al-Hikam)

Saturday, October 11, 2008

3 Sifat Orang JahilTerdapat tiga perkara yang sesiapa mengerjakannya disifatkan sebagai orang yang jahil. Tiga perkara tersebut adalah:-

1. Memilih dunia dengan meninggalkan kepentingan akhirat. Sikap ini jelas-jelas merugikan dan tidak patut sama sekali bagi seorang mukmin bersikap demikian.

Allah SWT berfirman:
"(Tetapi kebanyakkan kamu tidak melakukan yang demikian), bahkan kamu utamakan kehidupan dunia; padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal."
(Surah al-A'la: 16-17)

2. Suka menagguhkan amalan-amalan akhirat kerana beranggapan bahawa umurnya masih panjang. Sikap demikian menyebabkan seseorang terlalu panjang angan-angannya, ingin mengumpulkan kekayaan dunia sebanyak-banyaknya.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

"Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji, yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya; Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini)!"
(Surah al-Humazah:1-3)

3. Sentiasa mempunyai rancangan berikutnya setelah sesuatu pekerjaan duniawi itu telah selesai. Jika ini beterusan maka sudah tentu akan melemahkan niat dan hasratnya untuk beribadah yang bersifat ukhrawi kepada Allah. Sudah pasti ini akan menimbulkan kebinasaan pada diri seseorang.

Ibnu Athaillah al-Iskandari berkata:
"(Menangguhkan) segala amal kebaikan pada waktu ada kelapangan adalah sebahagian dari kebodohan-kebodohan diri."

Friday, October 10, 2008

Berfikir Sesaat


Imam Ghazali memetik hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Abu Hurairah r.a. sebagaimana berikut,
"Berfikir satu saat adalah lebih baik daripada beribadat 70 tahun."


Berkaitan dengan hadis di atas, terdapat tiga peringkat bagi seseorang berfikir, iaitu:-

1. Apa yang mereka fikirkan adalah sesuatu mengenai kenikmatan dan kurniaan Allah SWT. Dengan memikirkan perkara-perkara tersebut berjaya melahirkan ghairah dan dorongan untuk lebih rajin beribadah yang akhirnya dengan kerajinan itu ia dapat mencapai makrifat kepada Allah SWT.

2. Mereka berfikir tentang janji-janji Allah dan pahala-pahalaNya. Dengan cara itu mereka semakin giat menjalankan ibadah dengan harapan agar mendapat pahala daripada Allah SWT.

3. Mereka berfikir mengenai ancaman-ancaman Allah dah seksaanNya. Dengan cara itu mereka menjadi takut dari melakukan maksiat dan meningkatkan ketaatan, dengan harapan dapat terhindar dari sebarang seksaan Allah SWT.

Thursday, October 09, 2008

Meyakini Janji Allah SWT


"Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum sampai kepada kamu (ujian dan cubaan) seperti yang telah berlaku kepada orang-orang terdahulu daripada kamu? Mereka telah ditimpa kepapaan (kemusnahan harta benda) dan serangan penyakit, serta digoncangkan (oleh ancaman bahaya musuh), sehingga berkata Rasul dan orang-orang beriman yang ada besamanya: "Bilakah (datangnya) pertolongan Allah?" Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat (asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah)."
(Surah al-Baqarah:214)


Berkaitan dengan Allah SWT belum menyampaikan janjiNya, kemungkinan terdapat salah satu dari tiga perkara iaitu:-

1. Mungkin janji itu akan ditukar oleh Allah dengan yang lebih baik menurut Allah. Misalannya, bahawa kita tidak diizinkan Allah berkahwin dengan perempuan 'A', tetapi Allah merealisasikan janjiNya bahawa kita akan berkahwin dengan perempuan 'B' yang ternyata lebih baik.


2. Adakalanya janji Allah ditepati olehNya di akhirat, dengan menjanjikan hal seperti ini sebagai pahala kita, seperti pengajian kita yang lalu.


3. Janji Allah ditunaikan juga olehNya, tetapi agak lambat dari waktu yang telah ditetapkan, oleh kerana mungkin sahaja Allah melaksanakan janjiNya ada kaitan dengan syarat-syarat atau sebab-sebab di mana kita tidak mengetahuinya sama sekali. Misalnya dalam contoh di atas, yakni dilambatkan oleh Allah SWT perkahwinan kita itu kerana Allah mengkehendaki agar persiapan kita lengkap sebelum menghadapi perkahwinan. Allah SWT tidak memperlihatkan syarat-syarat untuk terlaksana janjiNya itu di keranakan tidak lain selain ada hikmah yang dikehendakiNya. Dan apabila kita menoleh kepada hikmah tersebut, maka tentu sahaja dalam hati kita tidak timbul keraguan apa-apa tentang Allah di dalam melaksanakan janjiNya.

Wednesday, October 08, 2008

Hati Manusia


...Ingat! Sesungguhnya dalam jasad (manusia) ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah jasad seluruhnya. Jika ia rosak, maka rosaklah jasad seluruhnya. Ingat! Itulah hati.
(HR. Bukhari dan Muslim)

Tuesday, October 07, 2008

Berdoa Kepada Allah SWT


Dan Tuhan kamu berfirman: "Berdoalah kamu kepadaKu nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaKu, akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina."
(al-Mukminin:60)

Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudry r.a., bahawa telah bersabda Nabi Muhammad SAW: " Tidak ada orang muslim yang membaca doa di mana ada pada doanya itu hal-hal yang menimbulkan dosa dan memutuskan hubungan silaturrahim, melainkan Allah pasti memberikan kepada orang itu dengan doanya, salah satu dari 3 macam: Adakalanya Allah segera memperkenankan doanya. Adakalanya doanya itu dijadikan Allah sebagai simpanan orang tersebut, sebagai pahalanya di akhirat. Adakalanya Allah memalingkan dan menghindarkan sebarang kejahatan orang tersebut (bala dan malapetaka) sesuai dengan doanya. Bertanya para sahabat: "Kalau begitu lebih baik kita memperbanyakkan doa!". Nabi SAW bersabda: "Allah SWT akan memperbanyakkannya (PemberianNya)."
(Hadis Riwayat Imam Ahmad dan al-Hakim)

"Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang menderita apabila ia berdoa kepadaNya, dan yang menghapuskan kesusahan, serta menjadikan kamu pengganti (umat-umat yang telah lalu) mendiami dan menguasai bumi? Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? Amat sedikit diantara kamu yang mengingati (nikmat Allah itu)."
(al-Naml:62)

Monday, October 06, 2008

5 Simple Rules To Be Happy


1. Free Your Hearted From Hatred-Forgive.
2. Free Your Mind From Worries.

3. Live Simple And Appreciate What You Have.

4. Give More.

5. Expect Less From People But More From God.

Thursday, October 02, 2008

Anti Islam Websites


Assalamualaikum w.h.b.k.t, di sini ingin saya sebarkan laman-laman web anti Islam. Laman-laman web ini cuba untuk mempesongkan akidah umat Islam pada masa ini.

Laman-laman web ini banyak mempermainkan ajaran Islam yang sebenar serta memesongkan lagi ajaran Islam serta berjenaka dengan ayat al-Quran, diharap para muslimin dan muslimat sekalian dapat hindarkan dari singgah ke laman web ini. Semoga dengan penyebaran laman web ini dapat memberikan kebaikan kepada seluruh umat Islam.

Sebarkanlah kepada saudara-saudara Islam kita yang lain.


1. www.aol.com/suralikeit

2. www.alrisalah.org

3. www.goharshahi.com

4. www.answering-islam.org

5. www.aboutislam.com

6. www.allahassurance.com

7. www.islam.org.uk

8. www.alislam.org

9. www.thequran.com

Wednesday, October 01, 2008

Panjang Umur Sedikit AkalDari Sayidina Ali k.w.h, dia berkata: "Aku dengar Rasulullah SAW bersabda: Akan datang kaum di akhir zaman panjang umur tetapi sedikit akal. Mereka membicarakan tentang kebajikan hanya setakat kerongkong dan mereka terkeluar dari agama bagai anak panah melancar dari busurnya."
(Hadis Riwayat Tarmizi)