Tuesday, October 07, 2008

Berdoa Kepada Allah SWT


Dan Tuhan kamu berfirman: "Berdoalah kamu kepadaKu nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaKu, akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina."
(al-Mukminin:60)

Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudry r.a., bahawa telah bersabda Nabi Muhammad SAW: " Tidak ada orang muslim yang membaca doa di mana ada pada doanya itu hal-hal yang menimbulkan dosa dan memutuskan hubungan silaturrahim, melainkan Allah pasti memberikan kepada orang itu dengan doanya, salah satu dari 3 macam: Adakalanya Allah segera memperkenankan doanya. Adakalanya doanya itu dijadikan Allah sebagai simpanan orang tersebut, sebagai pahalanya di akhirat. Adakalanya Allah memalingkan dan menghindarkan sebarang kejahatan orang tersebut (bala dan malapetaka) sesuai dengan doanya. Bertanya para sahabat: "Kalau begitu lebih baik kita memperbanyakkan doa!". Nabi SAW bersabda: "Allah SWT akan memperbanyakkannya (PemberianNya)."
(Hadis Riwayat Imam Ahmad dan al-Hakim)

"Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang menderita apabila ia berdoa kepadaNya, dan yang menghapuskan kesusahan, serta menjadikan kamu pengganti (umat-umat yang telah lalu) mendiami dan menguasai bumi? Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? Amat sedikit diantara kamu yang mengingati (nikmat Allah itu)."
(al-Naml:62)

No comments: