Friday, October 10, 2008

Berfikir Sesaat


Imam Ghazali memetik hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Abu Hurairah r.a. sebagaimana berikut,
"Berfikir satu saat adalah lebih baik daripada beribadat 70 tahun."


Berkaitan dengan hadis di atas, terdapat tiga peringkat bagi seseorang berfikir, iaitu:-

1. Apa yang mereka fikirkan adalah sesuatu mengenai kenikmatan dan kurniaan Allah SWT. Dengan memikirkan perkara-perkara tersebut berjaya melahirkan ghairah dan dorongan untuk lebih rajin beribadah yang akhirnya dengan kerajinan itu ia dapat mencapai makrifat kepada Allah SWT.

2. Mereka berfikir tentang janji-janji Allah dan pahala-pahalaNya. Dengan cara itu mereka semakin giat menjalankan ibadah dengan harapan agar mendapat pahala daripada Allah SWT.

3. Mereka berfikir mengenai ancaman-ancaman Allah dah seksaanNya. Dengan cara itu mereka menjadi takut dari melakukan maksiat dan meningkatkan ketaatan, dengan harapan dapat terhindar dari sebarang seksaan Allah SWT.

No comments: