Friday, October 17, 2008

Cinta Manusia


Abu Turabi r.a. mengingatkan tentang dunia ini dengan katanya: "Wahai manusia, kamu mencintai tiga perkara, akan tetapi perkara tersebut bukan milikmu, iaitu: Kamu mencintai diri, akan tetapi ianya adalah milik hawa nafsumu. Kamu mencintai roh, namun ia adalah milik Allah SWT. Dan kamu mencintai harta benda sedangkan ia adalah milik ahli waris. Dan kamu mencari dua perkara yang tidak akan kamu dapat di dunia ini, iaitu berehat dan kebahagiaan, keduanya hanya terdapat di syurga."

No comments: