Monday, October 27, 2008

Menjauhi Perkataan Dusta


Di antara sifat-sifat terpuji seorang muslim ialah bahawa ia selalu menjauhkan diri dari perkataan dusta yang sangat dilarang dalam Islam.

Firman Allah SWT yang bermaksud:
"Dan hendaklah kalian menjauhi perkataan-perkataan dusta."
(Al-Hajj:30)

"Dan orang-orang yang tidak memberikan saksi palsu, dan apabila bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka melaluinya dengan menjaga kehormatan dirinya."
(Al-Furqan:72)

Secara lebih tegas Rasulullah SAW menganggap saksi dusta sebagai dosa besar setelah syirik (menyekutukan Allah) dan derhaka terhadap kedua ibu bapa. Diriwayatkan:
"Rasulullah SAW ketika melewati dua kuburan, maka baginda bersabda: kedua orang ini mendapat seksaan besar; yang satu adalah tukang adu domba, sedang lainnya tidak tuntas dalam kencingnya...."
(HR. Asy-Syaikhan)

No comments: