Tuesday, November 25, 2008

Kebahagiaan Yang Dicari


"Kebahagiaan itu ibarat sebatang pohon yang rendang, tempat tumbuhnya ialah jiwa dan perasaan kemanusiaan, ketaqwaan kepada Allah adalah merupakan air, udara dan cahaya yang membantu pertumbuhannya".
(Dr. Yusuf Al-Qardawi)

"Kebahagiaan itu akan dapat dicapai dengan jalan; Iktikad yang benar, yakin, iman dan agama".
(Prof. Dr. Hamka)

Orang yang berbahagia itu selalu menyedari bahawa tidak ada faedahnya:

1. Perkataan kalau tidak disertai dengan perbuatan.
2. Tidak ada gunanya kepintaran kalau tidak disertai dengan budi.
3. Tidak ada gunanya derma kalau tidak disertai dengan niat suci.
4. Tidak ada gunanya kejujuran kalau tidak sanggup memegang janji.
5. Tidak ada gunanya hidup kalau tidak disertai kesihatan.
6. Tidak ada gunanya negeri yang makmur kalau hati penduduknya penuh kekecewaan.
(Zahid)

Orang yang berbahagia itu akan selalu:
1. Menyediakan waktu untuk membaca, kerana membaca itu sumber hikmah.

2. Menyediakan waktu untuk tertawa, kerana tertawa itu muzik jiwanya.

3. Menyediakan waktu untuk berfikir, kerana berfikir itu pokok kemajuan.

4. Menyediakan waktu untuk beramal, kerana beramal itu pangkal kejayaan.

5. Menyediakan waktu untuk bermain, kerana bermain itu akan membuat selalu muda.

6. Menyediakan waktu untuk beribadat, kerana beribadat itu adalah ibu dari segala ketenangan.
(Hukamak)

"Dunia bersifat sementara, maka kebahagiaan yang dikandungnya juga bersifat sementara, sebaliknya akhirat bersifat abadi, maka kebahagiaan yang dikandungnya juga abadi".

(Hukamak)

Untuk mendapatkan jiwa yang bahagia dalam mengubatinya ada empat perkara:-
1. Berani kepada kebenaran dan takut kepada kesalahan.

2. Tahu rahsia dari pengalaman kehidupan.

3. Pandai menjaga kehormatan batin.
4. Adil walaupun pada diri sendiri.

(Hukamak)

Thursday, November 20, 2008

Rangsangan Dari Al-Quran Untuk Membentuk Kecerdasan Minda


1. Supaya sentiasa mencari Ilmu.
"Diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, iaitu al-Quran dalam bahasa Arab untuk kaum yang menuntut ilmu."
(Surah al-Fussilat:2-3)

2. Supaya menggunakan akal.
"Ini adalah ayat-ayat al-Kitab (al-Quran) yang nyata. Sesungguhnya Kami menurunkan kepadanya al-Quran berbahasa Arab, supaya kamu semua menggunakan akal."
(Surah Yusuf:1-2)

3. Supaya manusia berfikir.
"Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, supaya kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikir."
(Surah an-Nahl:44)

4. Meraih kedudukan hamba Allah yang dimuliakan.
"Seandainya pada sisi kami ada sebuah kitab dari para pendahulu, benar-benar kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan."
(Surah as-Saffat:168-169)

Wednesday, November 19, 2008

Jangan Lalai Dalam Bertaubat


"Jika anak Adam berbuat dosa, lalu mereka minta ampun, maka Aku akan mengampunkannya, kemudian ia mengulangi dosanya lagi, lalu memohon ampun kepadaKu, maka Aku ampunkan. Jika ia tidak dapat meninggalkan dosanya, tetapi ia tidak putus asa dari rahmatKu, maka dosanya tetap Aku ampunkan."
(Hadis Qudsi)

"Orang yang bertaubat dari dosa, bagaikan orang yang tidak berdosa."
(Abul-Laits)

"Sifat orang Arif itu ada ada enam perkara: "Jika ia ingat kepada Allah ia merasa bangga, jika ia ingat kepada dirinya sendiri, ia merasa rendah. Jika ia melihat ayat-ayat Allah ia mengambil iktibar, jika ia ingin berbuat maksiat ia menahan diri, Jika ia ingat ampunan Allah ia merasa gembira dan jika ia ingat dosa-dosanya ia segera meminta ampun."
(Hukamak)

"Taubat yang sebenarnya itu ialah menyesal dalam hati, lalu beristighfar dengan lidah dan berniat tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi."
(Rabiah al-Adawiyah)

"Dosa ada dua macam, dosa antara kamu dengan Allah dan dosa antara kamu dengan sesama manusia. Adapun dosa antara kamu dengan Allah, maka syarat taubatnya ada tiga:-
1. Menyesal dalam hati.
2. Berniat tidak akan mengulangi dosa itu lagi.
3. Membaca istighfar dengan lidah.
Maka siapa yang melakukan tiga syarat ini, maka dia akan diampunkan oleh Allah, kecuali jika ia meninggalkan salah satu amalan fardhu yang diwajibkan. Adapun dosa yang dilakukan antara sesama manusia, selama mereka belum menghalalkan, tidak ada guna taubat baginya."
(Abul-Laits)

Sabar untuk tidak terburu-buru dalam perbuatan itu baik, kecuali pada tiga perkara:

1. Ketika tiba waktu solat maka harus segera dilaksanakan.

2. Ketika ada kematian, maka harus segera mayat itu dikuburkan.

3. Ketika berbuat dosa, maka bertaubat janganlah ditunda.
(Abu Bakar Alwasithi)

Taubat seseorang itu baru sempurna jika ia mengamalkan empat perkara:

1. Mengendalikan lidahnya daripada perkataan dusta, mencaci dan kata-kata yang tidak berfaedah.

2. Tidak ada sifat hasad dengki, iri hati terhadap sesama manusia.
3. Jika ia telah menjauhi teman-teman yang jahat.

4. Selalu bersedia menghadapi mati, rajin dalam taat dan selalu beristighfar menyesali dosa-dosanya
.
(Hukamak)

Tanda-tanda dari taubat itu telah diterima ada empat perkara:

1. Jika telah putus hubungan dengan kawan-kawan yang tidak baik dan bersahabat dengan orang-orang salihin.

2. Menghentikan semua maksiat dan rajin beribadah.

3. Hilang rasa kesenangan dunia dalam hatinya dan ingin selalu kesenangan akhirat.
4. Percaya pada jaminan Allah dalam soal rezeki.
(Hukamak)

Orang yang bertaubat itu akan dimuliakan Allah dengan empat perkara:

1. Dilepaskan dari dosa.
2. Dicintai Allah.
3. Dipelihara Allah dari gangguan syaitan.

4. Di amankan dari rasa takut sebelum ia meninggalkan dunia.
(Zahid)

"Seseorang mukmin itu tidak mungkin sengaja berbuat dosa tetapi terjadi padanya pada saat ia lupa, tidak kuat menahan nafsu syahwat yang sedang meluap, kerana itu ia tidak boleh diejek, jika ia telah bertaubat.
"
(Abu Laits)

"Jika seseorang hamba Allah bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah, maka Allah melupakan malaikat yang mencatat amal keburukannya, anggota badannya pun lupa apa yang pernah ia lakukan dari dosanya, juga Allah melupakan bumi di tempat ia berbuat dosa itu, supaya ia datang pada hari kiamat dan tiada sesuatupun yang menyaksikan perbuatannya."
(Ibnu Abbas)

"Orang yang tidak bertaubat pada tiap-tiap pagi dan petang, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri."
(Mujahid)

"Sesungguhnya seorang hamba jika ia bertaubat, maka semua dosa-dosanya yang lalu itu telah berubah menjadi kebaikan."
(Abu Hurairah)

Berikut ialah zikir taubat yang terbaik dibacakan pada setiap waktu tidak kira pagi dan petang. Amalkanlah selalu semoga taubat kita sentiasa diterima Allah SWT.


Sunday, November 16, 2008

Nasheed Ummi - Hadad Alwi n SulisUmmi
Album : Cinta Rasul II
Munsyid : Haddad Alwi

Ummi yaa lahnan a'syaqohu
wanasyidan dauman ansyuduhu

Fikulli makanin adzkuruhu
wa-azhollu azhollu uroddiduhu

Ummi yaa ruuhi wa-hayati
yaa bahjata nafsi wamunaati
Unsi filhadhiri wal-ati... 2x

Allohu ta'aala aushoni
fissirri walau fil i'laani
Bilbirri laki wal-ihsaani... 2x

Ismuki manquusyun fi qolbi
Hubbuki yahdini fi darbi
wadu'a-i yahfazhuki robbiy... 2x

Tuesday, November 11, 2008

Adab Islam Ketika Bersin


Antara kewajipan seorang muslim adalah mendoakan saudaranya yang bersin.
Dari Abu Hurairah r.a., bahawa Nabi SAW bersabda:
"Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersin dan benci kepada yang mengantuk. Jika ada di antara kalian yang bersin dan memuji nama Allah (mengucapkan Alhamdulillah), waka wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya mengucapkan kepadanya Yarhamukallah (semoga Allah merahmati anda). Adapun mengantuk sesungguhnya itu dari syaitan. Maka jika ada diantara kalian yang mengantuk hendaklah ia melawannya sedapat mungkin. Dan jika seorang di antara kalian mengantuk maka syaitan mentertawakannya."
(HR. Bukhari)

Dalam hadith yang lain:
"Jika seseorang diantara kalian bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka saudaranya (yang mendengar) mengucapkan doa Yarhamukallah, lalu yang bersin itu akan mengucapkan lagi Yahdikumullah wayusliha baalakum."
(HR. Bukhari)

Ucapan doa Yarhamukallah, disebut "At-Tasymit" ini diucapkan jika orang yang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah, jika tidak membaca Alhamdulillah, maka tidak perlu ada tasymit, seperti sabda Rasulullah SAW:
"Jika seseorang di antara kalian bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka doakanlah (oleh yang mendengar) dengan Tasymit itu. Dan jika tidak membaca Alhamdulillah, maka tidak perlu ditasymitkan."
(HR. Muslim)

Dari Anas r.a. katanya,
"Dua orang lelaki di sisi Nabi SAW bersin, maka bertasymitlah salah seorang yang hadir kepada salah seorang yang bersin. Lalu seorang yang tidak ditasymitkan itu berkata, "si fulan bersin sepertiku, dia ditasymitkan, sedangkan aku tidak." Rasulullah SAW bersabda, "Dia mengucapkan Alhamdulillah, sedang kamu tidak."

(HR. Mutafaq alaih)

Akhlak bersin ialah meletakkan tangan di atas mulut dan merendahkan suara, seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW:
Dari Abu Hurairah r.a., katanya,
"Jika Rasulullah SAW bersin, maka baginda meletakkan tangannya atau hujung bajunya di atas mulut, dan merendahkan atau menahan suaranya."
(HR. Abu Daud dan Tirmizi)

Sunday, November 02, 2008

5 Perkara Penyebab Kemiskinan


Sabda Rasulullah SAW: "Lima pekara menyebabkan bencana kemiskinan iaitu:
1. Apabila suatu umat membinasakan perjajiannya, undang-undang, pastilah dikuasai oleh musuh-musuh mereka.

2. Apabila manusia tidak menjalankan hukum sebagaimana yang Allah turunkan, pastilah akan meluas kemiskinan.


3. Apabila telah meluas perbuatan keji, pastilah akan meluas pembunuhan.


4. Apabila timbangan atau ukuran dikurangi, datanglah musim kelaparan dimana tanam-tanaman dan tidak menjadi bertahun-tahun.


5. Apabila zakat tidak dibayar, maka pastilah hujan tidak akan diturunkan Allah SWT.

(Riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas)

Balasan Atas Perbuatan


Dikisahkan, suatu hari ada seorang lelaki sedang duduk-duduk sambil makan bersama isterinya dengan lauk ayam panggang. Tiba-tiba ada seorang pengemis berdiri mengetuk pintu rumahnya sambil berkata: "Tolonglah tuan! saya orang tidak punya dan tengah dalam perjalanan."

Lelaki tadi pun keluar menemui si pengemis dengan penuh amarah, mencacinya dan mengusirnya tanpa ada rasa kemanusiaan sedikit pun. Si pengemis pergi dengan wajah murung dan sedih. Selang beberapa hari kemudian lelaki yang mengusir pengemis tadi jatuh miskin. Hilanglah segala kenikmatan yang ia rasakan selama ini. Ia tidak tahan dengan keadaannya sekarang. Ia meninggalkan negerinya, berkelana ke penjuru negeri dan hidup dengan belasan kasihan orang lain. Ia juga telah menceraikan isterinya sebelum kepergiannya. Lalu si isteri pun menikah dengan lelaki lain di daerah lain pula.

Suatu hari, kedua pasangan ini sepakat makan bersama ayam panggang dan beberapa potong roti. Saat waktu makan, tiba-tiba ada seorang lelaki pengemis mengetuk pintu rumahnya sambil berkata: "Tolonglah tuan! Saya orang yang tidak punya dan tengah dalam perjalanan". Si suami pun berkata kepada isterinya: "Bawalah ayam dan kedua potong roti ini. Berikanlah kepadanya!"

Ketika si isteri keluar dan memerhatikan si pengemis ternyata ia adalah suaminya dahulu. Setelah memberikan ayam dan roti, ia segera kembali menemui suaminya yang menyanyakan tentang pengemis tersebut. Ia pun memberitahu bahawa pengemis tadi adalah suaminya yang dahulu. Ia pun menceritakan kisahnya dulu ketika suaminya mengusir seorang pengemis. Setelah diam beberapa waktu, suaminya berkata: "Demi Allah, sayalah pengemis yang dulu kamu usir!"

Saturday, November 01, 2008

Lelaki dan Perempuan


"Sesungguhnya orang lelaki dan perempuan yang Islam, lelaki dan perempuan yang beriman, lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, lelaki dan perempuan benar, lelaki dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang khusyu', lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya (menjauhi diri daripada perbuatan zina), lelaki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar."
(Al-Quran, al-Ahzab, 33:35)