Sunday, November 02, 2008

5 Perkara Penyebab Kemiskinan


Sabda Rasulullah SAW: "Lima pekara menyebabkan bencana kemiskinan iaitu:
1. Apabila suatu umat membinasakan perjajiannya, undang-undang, pastilah dikuasai oleh musuh-musuh mereka.

2. Apabila manusia tidak menjalankan hukum sebagaimana yang Allah turunkan, pastilah akan meluas kemiskinan.


3. Apabila telah meluas perbuatan keji, pastilah akan meluas pembunuhan.


4. Apabila timbangan atau ukuran dikurangi, datanglah musim kelaparan dimana tanam-tanaman dan tidak menjadi bertahun-tahun.


5. Apabila zakat tidak dibayar, maka pastilah hujan tidak akan diturunkan Allah SWT.

(Riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas)

No comments: