Tuesday, November 11, 2008

Adab Islam Ketika Bersin


Antara kewajipan seorang muslim adalah mendoakan saudaranya yang bersin.
Dari Abu Hurairah r.a., bahawa Nabi SAW bersabda:
"Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersin dan benci kepada yang mengantuk. Jika ada di antara kalian yang bersin dan memuji nama Allah (mengucapkan Alhamdulillah), waka wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya mengucapkan kepadanya Yarhamukallah (semoga Allah merahmati anda). Adapun mengantuk sesungguhnya itu dari syaitan. Maka jika ada diantara kalian yang mengantuk hendaklah ia melawannya sedapat mungkin. Dan jika seorang di antara kalian mengantuk maka syaitan mentertawakannya."
(HR. Bukhari)

Dalam hadith yang lain:
"Jika seseorang diantara kalian bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka saudaranya (yang mendengar) mengucapkan doa Yarhamukallah, lalu yang bersin itu akan mengucapkan lagi Yahdikumullah wayusliha baalakum."
(HR. Bukhari)

Ucapan doa Yarhamukallah, disebut "At-Tasymit" ini diucapkan jika orang yang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah, jika tidak membaca Alhamdulillah, maka tidak perlu ada tasymit, seperti sabda Rasulullah SAW:
"Jika seseorang di antara kalian bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka doakanlah (oleh yang mendengar) dengan Tasymit itu. Dan jika tidak membaca Alhamdulillah, maka tidak perlu ditasymitkan."
(HR. Muslim)

Dari Anas r.a. katanya,
"Dua orang lelaki di sisi Nabi SAW bersin, maka bertasymitlah salah seorang yang hadir kepada salah seorang yang bersin. Lalu seorang yang tidak ditasymitkan itu berkata, "si fulan bersin sepertiku, dia ditasymitkan, sedangkan aku tidak." Rasulullah SAW bersabda, "Dia mengucapkan Alhamdulillah, sedang kamu tidak."

(HR. Mutafaq alaih)

Akhlak bersin ialah meletakkan tangan di atas mulut dan merendahkan suara, seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW:
Dari Abu Hurairah r.a., katanya,
"Jika Rasulullah SAW bersin, maka baginda meletakkan tangannya atau hujung bajunya di atas mulut, dan merendahkan atau menahan suaranya."
(HR. Abu Daud dan Tirmizi)

No comments: