Saturday, November 01, 2008

Lelaki dan Perempuan


"Sesungguhnya orang lelaki dan perempuan yang Islam, lelaki dan perempuan yang beriman, lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, lelaki dan perempuan benar, lelaki dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang khusyu', lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya (menjauhi diri daripada perbuatan zina), lelaki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar."
(Al-Quran, al-Ahzab, 33:35)

1 comment:

nadia-ady said...

lelaki yang baik adalah untuk perempuan yang baik :-)