Thursday, November 20, 2008

Rangsangan Dari Al-Quran Untuk Membentuk Kecerdasan Minda


1. Supaya sentiasa mencari Ilmu.
"Diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, iaitu al-Quran dalam bahasa Arab untuk kaum yang menuntut ilmu."
(Surah al-Fussilat:2-3)

2. Supaya menggunakan akal.
"Ini adalah ayat-ayat al-Kitab (al-Quran) yang nyata. Sesungguhnya Kami menurunkan kepadanya al-Quran berbahasa Arab, supaya kamu semua menggunakan akal."
(Surah Yusuf:1-2)

3. Supaya manusia berfikir.
"Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, supaya kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikir."
(Surah an-Nahl:44)

4. Meraih kedudukan hamba Allah yang dimuliakan.
"Seandainya pada sisi kami ada sebuah kitab dari para pendahulu, benar-benar kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan."
(Surah as-Saffat:168-169)

No comments: