Wednesday, December 31, 2008

Rahmat Allah


"Sesungguhnya Allah memiliki seratus rahmat dan menurunkan satu rahmat kepada manusia, jin, haiwan ternak dan binatang buas. Dengan satu rahmat itu mereka saling menyayangi dan berkasih sayang. Dengan satu rahmat itu juga seekor binatang buas mengasihi anaknya. Adapun yang 99 lagi, Allah tunda turunnya untuk merahmati para hamba-Nya nanti di hari kiamat."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Pada hari kiamat nanti, seorang mukmin akan dihadapkan kepada Rabbnya hingga Allah meletakkan rahmat atasnya, lalu Allah menyebutkan satu persatu dosa-dosanya. Allah berkata: "Apakah kamu mengetahui dosa ini? Apakah kamu mengetahui dosa ini?" Ia menjawab: "Ya Rabb-ku, aku mengakuinya." Allah berfirman: "Sesungguhnya dosa itu Aku rahsiakan semasa di dunia dan Aku telah mengampuninya pada hari ini." Kemudian orang mukmin itu diberi catatan kebaikannya."
(HR. Bukhari dan Muslim)

No comments: