Tuesday, January 20, 2009

Kepentingan Menyambung Silaturahmi


Allah SWT berfirman:
"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi".
(Surah An-Nisa':1)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda: "Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah ia menyambung tali silaturrahim".
(HR. Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Muhammad Jubair bin Muth'im r.a. bahawa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak masuk jannah seorang yang memutuskan silaturrahim".
(HR. Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Aisyah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tali silaturrahim itu tergantung di Arsy dan ia berkata: "Siapa yang menyambungku
maka Allah akan menyambungnya dan siapa yang memutuskan aku maka Allah akan memutuskannya."

(HR. Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al Anshary r.a. bahawa seseorang berkata kepada Nabi SAW: "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku sebuah amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam jannah dan dapat menjauhkan aku dari naar." Beliau menjawab: "Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Dia dengan suatu apapun, dirikanlah solat, bayarlah zakat dan sambunglah tali silaturrahim".
(HR. Bukhari dan Muslim)

Allah SWT berfirman:
"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka".
(Surah Muhammad:22-23)

1 comment:

mokjie said...

Masyaallah... Subhanallah ... Ya Salam...