Monday, March 30, 2009

Dusta!!


Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah mendefinisikan dusta adalah
"Menyampaikan berita tentang sesuatu yang bertentangan dengan hakikat sebenarnya dengan sengaja ataupun tanpa sengaja. Akan tetapi tanpa sengaja tidaklah berdosa. Adapun yang berdosa adalah yang dilakukan dengan sengaja."

(Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim)

Allah SWT berfirman:
"Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."
(Surah Al-An'aam:144)

Firman Allah SWT:
"Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta."
(Surah An-Nahl:105)

Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwaa' r.a. ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa berkata atas namaku apa yang tidak pernah aku katakan maka ia telah menyiapkan tempatnya dalam api naar."
(HR Bukhari)
(Rujukan Fathul Baari)

No comments: