Sunday, April 12, 2009

3 Perkara Yang Menyelamatkan & Membinasakan


Rasulullah SAW bersabda:
"Ada tiga hal yang menyelamatkan, yakni takut kepada Allah Ta'ala dalam keadaan sendiri mahupun ramai, berlaku adil dalam keadaan suka ataupun marah dan hidup sederhana ketika miskin dan kaya. Dan ada tiga hal yang membinasakan, yakni keinginan yang selalu dituruti, sifat bakhil yang dipatuhi dan sifat ujub (bangga) terhadap diri sendiri."
(Al-Ahaditsus Shahihah Al-Abani IV/416)

No comments: