Wednesday, July 08, 2009

Kembali Kepada al-Quran & Hadis...


Firman Allah SWT:
"Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul Allah dan juga kepada uli amri (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (kitab) Allah (al-Quran) dan (sunah) Rasul-Nya, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya."
(Surah An-Nisa':59)

1 comment:

heqris said...

semoga bangsa indonesia senantiasa kembali kepada dua perkara yang di tinggalkan oleh Nabi Muhammad, dan tidak ada lagi yang melakukan ke bid'ah seperti yang di lakukan oleh pada umumnya masyarakan indonesia sekarang.