Thursday, November 19, 2009

Manusia Dicipta Dari Sesuatu Yang Lemah...


Firman Allah SWT:
"Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahawa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata!"
(Surah Yassin:77)


Penjelasan dan Pengajaran Ayat:

1. Manusia itu dicipta dari setitik air mani yang hina, sebagaimana disifati oleh Allah SWT bahawa manusia itu dicipta dari sesuatu yang lemah.


2. Jika seseorang kembali ke asalnya, maka dia akan mendapati dirinya tidak bererti apa-apa.


3. Manusia dicipta dari air mani yang lemah hingga menjadi penentang yang nyata. Ini dapat dilihat bagaimana manusia yang dicipta dari air mani bisa melanggar perintah Allah hingga menjadi penentang Allah SWT dengan melakukan perkara-perkara mungkar.


4. Jika seseorang melihat kepada asal usulnya, maka dia harus mengetahui nilai dirinya dan tidak menjadi penentang Allah SWT.


5. Apabila seseorang itu telah menerima Islam dan tiba-tiba ia menjadi penentang kepada ajaran Islam, maka ia mendapat murka daripada Allah SWT.


Firman Allah SWT:-
"Dan orang-orang yang membantah (agama) Allah sesudah agama itu diterima, maka bantahan mereka itu sia-sia saja di sisi Rabb mereka. Mereka mendapat kemurkaan (Allah) dan bagi mereka azab yang sangat berat."
(Surah Asy-Syuura:16)

No comments: