Friday, January 01, 2010

Masa Tertutupnya Pintu Iman!!Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda:
"Tiadalah terjadi saat (kehancuran dunia ini), hingga matahari terbit daripada tempat terbenamnya. Maka apabila matahari telah terbit dari tempat terbenamnya, dan manusia telah melihatnya, berimanlah mereka semuanya. Dan yang demikian itu adalah diketika iman seseorang tiada memberi manfaat bagi yang beriman itu. Kemudian Nabi pun membaca akan ayat al-Quran".
(HR. Bukhari dan Muslim)

Abu Dzar r.a. berkata:
"Saya masuk ke dalam masjid sedang Rasulullah SAW lagi duduk. Maka manakala matahari terbenam beliau berkata: "Hai Abu Dzar, apakah engkau mengetahui kemana matahari ini berjalan?" Saya menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui". Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya matahari itu pergi meminta izin untuk bersujud lalu diizinkan baginya dan seolah-olah dikatakan kepadanya, kembalilah engkau dari tempat engkau datang, maka terbitlah ia dari tempat terbenamnya. Kemudian Nabi SAW membaca, "dzalika mustaqarun laha = itulah tempat ketetapan baginya."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Huraian Hadis:-
1. Nabi menandakan bahawa hari kiamat didahului dengan kehancuran dunia ini. Dan dunia ini hancur adalah ketika matahari telah terbit dari barat.


~ Menurut suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih, bahawa tanda matahari terbit daripada barat ialah malam menjadi panjang, 24 jam lamanya. Pada masa manusia telah melihat matahari terbit dari barat, baharulah mereka beriman.


2. Nabi menerangkan bahawa iman ketika matahari terbit dari barat, tidak diterima lagi. Kerana iman pada ketika itu, tidak lagi memberikan manfaat.


3. Dalam riwayat Muslim lebih jelas diterangkan tentang perjalanan matahari setiap hari.


~ Dalam riwayat itu diterangkan bahawa matahari berjalan dari hari ke hari hingga sampai ke tempat dia berdiam, dibawah Arasy, lalu dia bersujud. Dan tetaplah dia bersujud sehinggakan dikatakan kepadanya: "Angkatlah dirimu dan kembalilah dari jurusan engkau datang". Maka matahari pun kembali, lalu terbit dari tempat biasa dia terbit. Kemudian berjalanlah dia lagi sehingga ke tempat dia berdiam, dibawah Arasy, lalu dia bersujud dan tetaplah dia dalam bersujud sehingga dikatakan kepadanya: 'Angkatlah dirimu dan kembalilah dari jurusan engkau datang". Maka matahari kembali lalu terbit dari tempat biasa dia terbit. Begitulah terus menerus berlaku sehingga dikatakan kepadanya: 'Terbitlah dari tempat engkau terbenam".

No comments: