Monday, January 04, 2010

Pemimpin Neraka!!Ma'qil Ibn Yasar r.a. berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tiadalah seorang hamba yang Allah menyerahkan kepadanya memimpin segolongan rakyat, lalu ia tidak memelihara rakyatnya itu dengan jalan menuntun dan memimpin mereka kepada kemashlahatan dunia dan akhirat, melainkan tiadalah dia mencium bau syurga".
(HR. Bukhari dan Muslim)

Penjelasan Hadis:-
Hadis ini memberi pengertian bahawa seseorang yang diserahkan kepadanya urusan rakyat, lalu dia tidak memelihara rakyatnya dengan sempurna dan tidak memperhatikan urusan-urusan rakyat yang membawa mereka kepada kebaikan dan kejayaan, tidak mendapat bau syurga iaitu tidak masuk ke dalam syurga bersama-sama orang yang mula-mula masuk, atau sama sekali tidak dibenarkan masuk ke dalam syurga jika penguasa itu memandang bahawa tindakannya yang demikian itu ialah tindakan yang halal.
(Irsyadul Sarie)

No comments: