Sunday, July 30, 2017

MENYEMBUNYIKAN ILMU!!


"Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang Kami turunkan berupa penerangan dan petunjuk setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat oleh orang yang dapat melaknat."
(Surah Al-Baqarah: 159)"Kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan pembaikan dan menerangkan kebenaran. Maka mereka itulah yang Aku terima taubatnya dan Akulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

(Surah Al-Baqarah: 160)

 Ayat ini menjadi dalil larangan kepada kita agar tidak menyembunyikan kebenaran. Lebih-lebih lagi jika perbuatan menyembunyikan ilmu tersebut menjadikan umat Islam tersesat.

Nabi SAW bersabda:
"Sesiapa yang ditanya tentang ilmu dan dia menyembunyikan ilmu tersebut, maka ia akan dikekang dengan kekangan daripada api neraka."
(Hadis Riwayat Ibn Majah)


No comments: