Friday, July 14, 2017

HUKUM MENYAMBUNG RAMBUT!!


Asma' binti Abu Bakar menceritakan ada seorang wanita datang kepada Rasulullah lalu bertanya:
"Ya Rasulullah! Saya mempunyai seorang anak perempuan yang terkena penyakit sehingga rambutnya gugur. Berdosakah jika menyambungnya?"
Baginda menjawab: 
"Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya."
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Perkataan laknat dalam hadis menunjukkan pengharaman. Haramnya kerana mengubah ciptaan Allah. Wallahu a'lam.

No comments: